e-safeguard

Tłumaczenia angielski

Dostępność: Zielona Góra, Polska, świat

  • tłumaczenia tekstów, prac, stron internetowych i CV
  • teksty zwykłe, popularnonaukowe, specjalistyczne (zwłaszcza: informatyka, fotografia, projektowanie graficzne, typografia, filozofia)
  • weryfikacja tekstu angielskiego dokonana przez tłumacza native speaker
  • teksty naukowe i medyczne korekta tekstu polskiego przez specjalistę z danej dziedziny
  • zachowanie formatowania dokumentów (np. Word, OpenOffice, HTML, XML)
  • zniżka za formatowanie tekstu lub formatowanie gratis

Tak jak wiele dziedzin aktywności ludzkiej, podczas tłumaczenia stosuje się ułatwienia jakie niesie ze sobą komputeryzacja. Oczywiście, jak dotąd, sam proces translacji tekstu nie zmienił się i wymaga od dobrego przygotowania oraz doświadczenia. Komputer wspomaga jedynie i dba o to, aby tekst był jednolity lub ułatwia korzystanie z glosariuszy, czyli zestawu terminów charakterystycznych dla danej dziedziny wiedzy. Programy wykorzystywane do tego celu to tzw. programy CAT (ang. Computer Aided Translation). Umożliwiają one pracę w zespołach, wymianę tzw. pamieci tłumaczeń i używanie wspólnych glosariuszy.

Language